RESSOURCEFORENINGEN

Ressourceforeningens formål er at skabe vækst rum / træningsrum for livet samt iværksætte ressourcestimulerende og livsstyrkende indsats/aktivitet/arrangementer - for mennesker i krise og i almindelighed

Vi tilbyder individuelle og fælles udviklings- og vækst processer, der styrker liv og samliv. 


STAVNSKLIT FONDEN

I 2015 etablerede Ressourceforeningen Stavnsklit Fonden, på baggrund af fondsdonation fra Den A.P. Møllerske Støttefond, Sparekassen Bornholms Fond samt Brdr. E., S., og A. Larsens Legat. 

Ressourceforeningen arbejder gennem Stavnsklit Fonden og tilbyder ophold, indsats, aktivitet og arrangementer, der styrker og støtter individuelle og fælles udviklings- og vækst processer - EMPOWERMENT

KOM med hen på STAVNSKLIT FONDENS HJEMMESIDE her